Ontwikkelingsvertraging bij baby's

De motorische ontwikkeling in de eerste 18 levensmaanden van een kind hangt sterk af van het rijpingsproces van de hersenen, de energiehuishouding en de stimulerende omgeving van het kind.

De chronologische mijlpalen van 0 tot 18 maanden zijn:

 1.  De foetushouding bij rust afwisselen met het volledige strekpatroon bij het ontwaken.

 2. In buiklig het hoofd heffen & duwen op de onderarmpjes,

 3. Rollen met heffen van het hoofd tegen de zwaartekracht en reiken met de armpjes,

 4. Zitten en in geknielde hielzit steun nemen op de handjes,

 5. Handen en knieënstand,

 6. Kruipen,

 7.  Knieënstand en ergens op kruipen,

 8. Staan en zijwaarts stappen met voorwaartse steun van de handen,

 9. Voorwaarts stappen met steeds minder handensteun,

 10. Alleen stappen en hurken,

 11. Zelfstandig op een stoeltje gaan zitten en rechtstaan.

 

Deze mijlpalen bereikt de baby zelf, wanneer deze voldoende initiatief neemt tot houdingsveranderingen (tegen de zwaartekracht in) en voldoende steunpunten vindt in zijn speelruimte (bv. een bodem met antislip, en stabiele verhoogde steunvlakken in verzacht materiaal).

 

Ontwikkelingsvertraging

 

Indien de 3 voorwaarden (hersenrijping, energiebalans en de omgevingsfactoren) geen juiste hankerpunten aan het kind bieden, zal het kind te weinig of minder efficiënte bewegingspatronen aanleren en vertraagd ontwikkelen. Vaak voorkomende problemen:

 

- Hypotone baby’s: Het kind heeft bij rust een te lage spierspanning, dan spreekt men van een hypotone spiertonus.  Het vraagt aan de baby teveel inspanning om de nodige spierkracht op te bouwen voor houdingsveranderingen. Gaat dit samen met een mentaal verzwakte ontwikkeling  of cardiale of urinaire dysfunctie, dan kan dit kaderen in een syndroom. Deze kinderen evolueren psychomotorisch zeer traag.

- Voorkeurshouding ( torticollis): Het kind ligt spontaan en minstens 75% van de dag met het hoofdje naar 1 zijde gedraaid. In ernstige gevallen ligt dit aan een spierverkorting of een spierletsel (tijdens bevalling), bij anderen is het een gewoontehouding van in de baarmoeder. Is hierbij de schedel afgeplat aan de voorkeurszijde, dan is dit een gewoontehouding geworden.

- Zuiver grofmotorische vertraagde ontwikkeling:  Is het kind  fijnmotorisch voldoende actief en grofmotorisch rustig, dan zit deze peuter graag op zijn poep, heeft met beide handjes liefst speelgoed vast en wil deze niet gebruiken om op te steunen en van houding te veranderen. Zodra de peuter zich wil verplaatsen wordt een poepschuiver ( doet aan shifling).   

 

Bij Kineteam leer je als ouder, van bij de geboorte,  lichte technieken om je kind te stimuleren naar een volgende ontwikkelingsstap. Indien uw peuter zich reeds minder goede bewegingsgewoontes heeft eigen gemaakt, dan inhiberen we deze om ruimte te geven aan de optimale bewegingen voor een  normaal ontwikkelingsproces.  Specifieke speelse oefeningen en technieken van oppakken en dragen van het kind, worden de ouders aangeleerd, om zo thuis het kind vertrouwd te maken met nieuwe bewegingspatronen.

Hersenletsels met motorische uitvalsverschijnselen bij kinderen.

2 types:


- Cerebrale parese  of  CP is een hersenletsel opgetreden tijdens de zwangerschap, de bevalling of in de eerste twee levensjaren van een kind. Hierdoor kan er een stoornis van de controle van de houding en de bewegingen ontstaan.

 • Een quadriplegie geeft het hersenletsel een stoornis over het hele lichaam ,

 • Een hemiplegie geeft het hersenletsel een stoornis aan één lichaamshelft,

 • Een diplegie bevinden de problemen zich enkel in de onderste ledematen.

Afhankelijk van de aard van de tonus en de pathologische bewegingen , spreekt men van spasticitiet, dystonie, athetose, ataxie of hypotonie.

De motorisch stoornis van CP gaat ook vaak gepaard met verstoring van het gevoel, de perceptie, de cognitie, de communicatie, epilepsie en secundaire musculoskeletale problemen.

 

- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Een niet aangeboren hersenletsel is een letsel dat opgetreden is na het eerste levensjaar. Dit is het gevolg van ofwel een traumatische ofwel een niet-traumatische oorzaak. Afhankelijk van de plaats, de omvang en de aard van het letsel, zullen er andere symptomen verschijnen.

Bij Kineteam

Deze aandoeningen zijn non-progressief, maar naarmate het kind ouder wordt, kan zijn pathologie meer op de voorgrond treden. Hierdoor is een vroegtijdige behandeling zeer belangrijk. Elk kind heeft zijn specifieke behoeften. De therapie zal dus ook individueel worden opgebouwd, waarbij wij de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk stimuleren.  Onze therapieën zijn gebaseerd op het Bobath-concept°.

 

°Het Bobath-concept omvat het faciliteren van normale bewegingspatronen door eerst de abnormale tonus van het kind te normaliseren en verkeerde bewegingspatronen te inhiberen. Hierdoor zal het kind meer aangepaste bewegingspatronen leren kennen. Via herhaling zal het kind een betere houdings- en bewegingscontrole ontwikkelen.

Door de therapie te koppelen aan dagelijkse en functionele activiteiten wordt het participatie-niveau van het kind aan de samenleving verhoogd. De oefeningen proberen we op een leuke manier aan te bieden, zodat de kinderen plezier beleven tijdens de therapie.  

De gelimiteerde mogelijkheden van het kind neurologische problemen zijn niet uitsluitend te wijten aan de motorische beperking. Ook de sensomotoriek, de perceptuele en de cognitieve functies kunnen hier een grote invloed op hebben. Dit nemen wij dus zeker ook mee in onze therapie.

 

Naast de individuele therapieën, geven wij aan de ouders adviezen, volgen wij de nodige apparatuur mee op en zijn wij steeds bereid het kind te vergezellen op consultatie bij de neuropediater.

Verder informatie:  http://www.bobath.be/nl/

Syndromen

Er bestaan veel verschillende syndromen die met wisselende frequenties voorkomen.

Kineteam heeft 30 jaren ervaring met kinderen met oa. het syndroom van Down, Prader-Willysyndroom, syndroom van Rett, Fragiel X-syndroom, het Williamssyndroom.

De symptomen zijn verschillend naargelang het syndroom. Veralgemeend is de ontwikkelingsleeftijd van het kind jonger dan de chronologische leeftijd op één of meerdere vlakken.

Kineteam helpt om progressief de ontwikkeling van uw kind te stimuleren, rekening houdend met de hulpvraag van de ouders en de onmiddellijke leeftijdsgebonden hulpvragen. Dit kan gaan van babystimulatie om te leren kruipen, stappen,.. tot het stimuleren van fijne en grove motoriek of andere psychomotorische vaardigheden op kleuter en/of lagere school niveau.

Neuromusculaire aandoeningen

Neuromusculaire aandoeningen of spierziektes, zijn progressieve degeneratieve aandoeningen van de perifere de zenuwen en spieren.

 

De meest voorkomende symptomen zijn:

- Afwijkingen van de motoriek: krachtverlies, spierkrampen of – pijn, verlies van spiermassa, spierstijfheid, spasticiteit

- Gevoelsstoornissen: tintelingen, neuropathische pijn, gevoelsverlies, verminderde coördinatie, evenwichtsstoornissen

 

Kineteam zal, afhankelijk van de noden van het kind en zijn/haar levensfase, een aangepaste therapie opstarten. Algemeen zullen we op een speelse manier oefeningen geven voor de kracht, uithouding en de mobiliteit, het evenwicht, de coördinatie en de ademhaling.  

1/5