Beroerte of CVA

Bij een beroerte of ‘cerebro vasculair accident’ treedt een beschadiging van een deel van de hersenen op. Naargelang de oorzaak worden twee types onderscheiden:

 • Hersenbloeding/hermorragisch CVA: hersenbeschadiging door het openbarsten van een bloedvat in of rond de hersenen

 • Herseninfarct/ischemisch CVA: hersenbeschadiging door een tekort aan bloedvoorziening (vb: door verstopping van een bloedvat door een klonter)


De symptomen van zo’n beroerte kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van de aard, plaats en omvang van het hersenletsel. Sommige gevolgen zijn duidelijk zichtbaar:

 • Fysiek: moeilijkheden met bewegen, stappen, grove- en/of fijne motoriek

 • Sensorisch: verstoorde werking van de zintuigen (ruiken, voelen, zien en/of horen)

 • Moeite met praten en/of slikken


Andere gevolgen zijn dan weer minder zichtbaar:

 • Cognitief: problemen met de snelheid van informatieverwerking, aandacht, concentratie en geheugen maar ook het organiseren en plannen kan moeizamer verlopen

 • Emotioneel: minder geduldig zijn, gauw boos worden of inadequaat reageren op bepaalde situaties

 

Hierdoor ontstaan tijdelijke of permanente problemen op vlak van zelfredzaamheid en psychosociaal functioneren, die persoonlijke assistentie of toezicht vereisen.

 

Bij KINETEAM kan u terecht, na de initiële behandeling in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, voor het verder uitbouwen van een gespecialiseerde kinesitherapeutische behandeling volgens het Bobath-concept°.

 

Samen bekijken we zowel objectief (dmv testing) als subjectief (adhv welke problemen u zelf ervaart in het dagelijkse leven) wat onze doelstellingen voor de behandeling zijn. Algemeen bestaat de therapie, met actieve participatie van de patient, uit het stimuleren van de normale bewegingspatronen en het inhiberen van de afwijkende patronen ( spastische, hypo- of hypertone).

 

°Het Bobath – concept:

Het Bobath-concept is een probleem georiënteerde benadering. Het onderzoekt en behandelt individuen waarbij het functioneren, het bewegen en de posturale controle verstoord zijn, dit als gevolg van een letsel in hun centrale zenuwstelsel. Het Bobath concept richt zich naar een individu in zijn totaliteit maar tevens naar zijn familie en hulpverleners met als uiteindelijk doel de patiënt beter te laten functioneren binnen zijn eigen leefwereld. We gaan op zoek naar de moeilijkheden en analyseren waarom relevante functionele activiteiten moeilijker verlopen. Als persoon functioneert de patiënt in een omgeving met een bepaalde taak. Persoon, omgeving en taak zijn dan ook onze aangrijpingspunten om veranderingen in het functioneren van de patiënt te bewerkstelligen.

Als Bobath therapeuten oriënteren we ons in hoofdzaak op het anders ‘bewegen’ van de patiënt. De verstoorde hersensturing uit zich in verminderde stabiliteit en in een verlies aan oprichting. Het stappen verloopt moeilijk. Het bewegen van arm en hand wordt onhandig. We zien zwakte, asymmetrie van bewegen, traagheid van reageren bij balansverstoringen, het niet correct kunnen inschatten van instabiliteit met valgevaar, en ter compensatie het fixeren van het lichaam omwille van onderliggende moeilijkheden.

Het is belangrijk dat de patiënt zelf zijn probleemoplossend vermogen leert trainen en daarin begeleid wordt door de therapeut. De manier waarop de patiënt wordt behandeld is afhankelijk van de taak, de ernst en uitgebreidheid van het hersenletsel, de fase van herstel en leren en van de persoonlijke leer- en copingstijl. Facilitatie (‘hands-on’) wordt gedoseerd toegepast op het juiste moment en in de juiste situatie en wordt zo snel mogelijk afgebouwd (‘hands-off’).

http://www.bvbobath.be/

Ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen (MSA, PSP, DLB, enz.)

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening waarbij voornamelijk dopamineproducerende zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven. De kans op deze ziekte neemt toe met veroudering, maar het kan ook jonge mensen treffen.

 

 

De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Trage bewegingen

 • Spierstijfheid

 • Beven of tremor

 • Evenwichtsproblemen

 • Spraakproblemen

 • Slaapstoornissen

 • Depressie

 • Geheugenproblemen

 

De ziekte van Parkinson is een chronische degeneratieve aandoening, die met de juiste behandeling niet kan genezen maar wel kan vertraagd en gecontroleerd worden.  Deze symptomatische behandeling kan verschillende therapieën omvatten zoals medicatie, eventueel een operatieve ingreep, kinesitherapie, logopedie, ergotherapie en psychotherapie.

 

De term ‘atypisch parkinsonisme’ is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson maar het verloop is atypisch. Parkinsonismen veroorzaken vergelijkbare klachten maar kent een ander verloop. Medicijnen die gebruikt worden om de ziekte van Parkinson te onderdrukken werken niet of minder goed. De types dragen de afgekorte namen  MSA, PSP, DLB ea..

 

 

Bij KINETEAM kan U terecht, met verwijsbrief van een neuroloog of huisarts, voor het opstarten of verder uitbouwen van een gespecialiseerde kinesitherapeutische behandeling. Na een eerste vraaggesprek en testing bepalen we samen de belangrijkste huidige problemen en toekomstige doelstellingen voor uw therapie. In het algemeen wordt er tijdens de behandeling aandacht besteed aan het verbeteren of behouden van  mobiliteit, spierkracht en uithouding. Daarnaast kan afhankelijk van de fase waarin u zich bevindt ook gefocust worden op het trainen van evenwicht, transfers, functionele taken, dubbeltaken, ademhalingskinesitherapie en relaxatie.

 

Nuttige websites voor patiënten :

 www.parkinsonliga.be,    https://www.parkili.be/,    http://www.parkiskookatelier.be/

Multiple sclerose

MS is een auto-immuunaandoening van het centrale zenuwstelsel. Hierbij wordt de myelinelaag, de beschermlaag rond de zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg, aangetast door het eigen immuunsysteem. Dit veroorzaakt ontsteking en beschadiging van de myeline, waardoor prikkels trager of zelfs helemaal niet meer langs de zenuwbanen doorgegeven worden. De ziekte leidt tot verschillende zichtbare en onzichtbare symptomen en kent een divers en onvoorspelbaar ziekteverloop.

 

De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Spierzwakte

 • Gevoelsverlies

 • Verstoring van het evenwicht en coördinatie

 • Gangproblemen

 • Vermoeidheid

 • Pijn

 • Spasticiteit

 • Tremor

 • Temperatuurgevoeligheid

 • Blaas- en darmproblemen

 • Seksuele dysfuncties

 • Depressie

 • Geheugenstoornissen

 

 

Bij KINETEAM  kan U terecht, met verwijsbrief van een neuroloog of huisarts, voor het opstarten of verder uitbouwen van een gespecialiseerde kinesitherapeutische behandeling. Na een eerste vraaggesprek en testing bepalen we samen de belangrijkste huidige problemen en toekomstige doelstellingen voor uw therapie. In de beginfase wordt de nadruk gelegd op het behouden en verbeteren van de spierkracht, uithouding en mobiliteit. In verdere stadia wordt de therapie afhankelijk van Uw individuele noden aangevuld met evenwichtstraining, stretchoefeningen, copingstrategieën tegen vermoeidheid, cognitieve training,…

Nuttige website:   www.ms-vlaanderen.be

Dwarslaesies

Een dwarslaesie is een letsel van het ruggenmerg of in het wervelkanaal lopende zenuwbanen, met een tijdelijk of permanent verlies van de motorische, sensorische en/of autonome functie als gevolg. De oorzaak kan traumatisch zijn (zoals een verkeersongeval, val, sportongeval, enz.) of niet-traumatisch (zoals vasculaire afwijkingen, ontsteking of infectie, degeneratief lijden of een tumor).

 

Symptomen zijn sterk afhankelijk van de aard, plaats en omvang van het letsel. Volgende problemen kunnen een gevolg zijn van een dwarslaesie:

 • Afwezige of verminderde motoriek in onderste (paraplegie) en/of bovenste ledematen (tetraplegie)

 • Afwezig of verminderd gevoel in de onderste en/of bovenste ledematen

 • Gewijzigde autonome functie onder het niveau van de laesie, met als gevolg:

  • Ademhalingsproblemen

  • Vasculaire problemen (hart en bloedvaten)

  • Veranderde blaas- en darmfunctie

  • Veranderde seksuele functie

  • Risico op autonome dysreflexia

 

 

Bij KINETEAM kan U, na de initiële behandeling in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, terecht voor een verdere gespecialiseerde kinesitherapeutische behandeling. Samen bekijken we in welke mate u in staat bent om dagelijkse activiteiten uit te voeren (zoals participeren in de zelfzorg, transfers in en uit de rolstoel, enz.). Hieruit halen we uw belangrijkste doelstellingen voor de therapie. Verder wordt tijdens de therapie steeds aandacht besteed aan bedmobiliteit en transfers, rolstoelmobiliteit, kracht en uithouding van het bovenste lidmaat, het vermijden van contracturen & pijn en het uitbouwen van een stretchprogramma voor thuis.

1/3