Psychomotoriek

 

Wat betekent dit?

Aspecten van de psychomotoriek zijn.

Een ernstige psychomotorische achterstand.

Kineteam kan uw kind testen.

Bij Kineteam krijgt uw kind therapie op maat.

            Grove motoriek, lateralisatie, fijne motoriek.

Typ 10 bij schrijfmotorische moeilijkheden.

 

Wat betekent psychomotoriek?

 

Om gericht te kunnen handelen worden onze bewegingen vanuit het denken gestuurd en gepland. Psychomotoriek kunnen we vertalen als het samengaan van het denken, de geest (psyche) en het doen, handelen, bewegen (motoriek).

 

Bij kinderen ontwikkelt  de psychomotoriek van 0 tot 12 jarige leeftijd als een natuurlijk proces. Een pasgeborene kent aanvankelijk enkel reflexmatige en onwillekeurige bewegingen ( bv. zuigreflex en spartelen).

Door neurologische rijping van de cortex en een goede interactie met zijn omgeving komt de baby geleidelijk tot gecontroleerde bewegingen ( bvb. het grijpen en reiken). Psychomotorisch leren  is, net als senso-motoriek,  één van de eerste vormen van leren voor een kind. Verloopt deze ontwikkeling spontaan en vlot, dan geeft dit het kind de essentiële bouwstenen voor het verdere leren. ‘ Al doende leert men’.

 

Aspecten van de psychomotoriek zijn:

 

 • Grove motoriek: algemene lichaamsbewegingen, evenwicht en coördinatie,

 • Fijne motoriek: de selectieve pols- en vingerbewegingen nodig voor schrijfmotoriek, knippen, rijgen, schroeven draaien ea.,

 • Lichaamsschema: het beleven van het eigen lichaam in tijd en ruimte,

 • Lateralisatie en handdominantie.

 

Een ernstige psychomotorische achterstand wordt gediagnosticeerd via genormeerde psychomotorische testen* met percentielrang van minder dan 15 tov. leeftijdsgenoten.  Behaalt het kind bij retest (na 6 maanden intensieve psychomotorische oefeningen) geen positieve evolutie naar score boven PC=15, dan is er, binnen multidisciplinaire testing, een aanwijzing van DCD dyspraxie

Factoren die het psychomotorisch presteren kunnen beïnvloeden zijn:  de concentratie & impulsiviteit (ADD), hyperactiviteit (ADHD), de werkhouding, de fysieke uithouding en kracht, faalangst of autisme (AS).

 

 

Kineteam kan uw kind testen.

 

We luisteren naar de anamnese via ouders en doorverwijzende arts of school.

Indien reeds onderzoeken werden uitgevoerd, wordt op basis daarvan uw kind specifiek geëvalueerd.

 

Kineteam heeft, als eerste kennismaking met uw kind,  een klinische screening° uitgebouwd;  waarbij alle psychomotorische vaardigheden van uw kind in 30 minuten geëvalueerd worden voor zijn leeftijd. °gebaseerd op 30 jaren ervaring

 

Vervolgens worden genormeerde psychomotorische testen uitgevoerd.  

Indien deze testen de laatste 6 maanden nog niet uitgevoerd werden door een andere bevoegde psychomotorische dienst & de ernst van bepaalde aspecten van de psychomotoriek of vragen naar een onderliggende diagnose ( zoals DCD) dit vereist.

 

Beschikbare testen bij Kineteam voor kinderen van 3 jaar tot 18 jaar zijn:

 

 • De Movement ABC-test voor fijne motoriek, balvaardigheid en evenwicht.

(Duur afname 30 minuten)

 • De Bruininckx- Oseretskytest voor alle psychomotorische vaardigheden. 

(Duur afname 2 uren)

 • De VMI-test voor visuo-motorische perceptie en vaardigheden.

(Duur afname 1 uur).

 • De Reversal test.

 • De Grafomotorische test van Valère Vanderheyden.

 

Bij Kineteam kan uw kind terecht met:

 

Een psychomotorische vertraging van 0 tot 2,5 jaar.

Cfr. hoofdstuk neuro-pediatrie gezien het preventieve karakter van de behandeling.

Bij het jonge kind is meestal nog een vraag aanwezig naar een eventuele onderliggende neurologische-, orthopedische of cognitieve oorzaak van de psychomotorische vertraging.

 

Een psychomotorische vertraging als schoolgaand kind :

Bij de kleuter en het kind in de lagere school volgt de psychomotoriek de rijping van de cortex,  de cognitieve mogelijkheden, de fysieke energie en de ervaringswereld van het kind.

Door het kind nieuwe ervaringen aan te bieden kan Kineteam:

 • De grove motoriek opbouwen door een progressie aan coördinatieoefeningen met stappen en springen, evenwichtsoefeningen op onstabiele of smalle bodems, kracht en uithouding, houdingscorrectie, progressieve opbouw van automatisatie om vervolgens tot snelheid en dubbeltaken te komen. Hierbij wordt ook de concentratie gestimuleerd en overbeweeglijkheid geïnhibeerd.

 • Lateralisatie en links-rechts dominantie:
  De hersenrijping bepaalt of een kleuter rechtshandig, linkshandig of bimanueel wordt. Voor die fase bereikt wordt, moeten voldoende stimuli bimanueel tov. de middenlijn van het actieveld aangeboden worden. Eens de dominantie zich toont is het tot 5 jarige leeftijd belangrijk om de voorkeurswerkrichting van het kind te respecteren. Kineteam biedt aangepaste oefeningen aan om deze dynamiek van de handen in de ruimte van het kind optimaal te laten ontwikkelen.
  Bij niet-pathologische situaties ( geen dyspraxie) zijn ontwikkelingsachterstanden  een gevolg van een onaangepast aanbod aan moeilijke opdrachten of  gedwongen werkrichtingen, anders dan het individuele ontwikkelingsniveau van het kind op die leeftijd en niet overeenkomstig de rijping van de hersenen. Een voorwaarde voor progressie is dat de grove motoriek op leeftijdsniveau is of gestimuleerd wordt.
  Bij pathologische situaties ( zoals dyspraxie ea.) dient nog meer onderliggend aan de grove motoriek gewerkt te worden. Deze kinderen bereiken ons steeds te laat. De psychomotorische vereisten per leeftijd evolueren zo snel, dat deze kinderen op kleuterleeftijd niet de tijd en ervaringskansen hebben om hun niet-geautomatiseerde bewegingsmogelijkheden te trainen.

 

KINETEAM past de oefeningen voor uw kind aan naar het niveau waar automatisatie van de beweging net mogelijk is en biedt progressief een volgende oefening aan die meer dissociatie van het lichaam vraagt.

 

 - Dissociatie van hoofd-armen-benen tov. van mekaar. Zo komt uw kind tot lichaamscoördinatie .

 - Dissociatie van het linker en rechter actieveld (overeenkomstig de linker en rechter lichaamshelft), zo komt uw kind tot ruimtelijk inzicht.

 - Dissociatie  zowel van de armen tov. de romp, de onderarm tov. de schouders, de pols tov. de onderarm, de vingers tov. de pols. Zo komt uw          kind tot fijne motoriek.

 - Stabilisatie van de verworven psychomotorische vaardigheden door toevoeging van cognitieve opdrachten, zoals met schoolse taken , om zo de link te leggen naar de schoolse achterstand.

 

 • Schrijfmotoriek: Vertrekkende van alle schrijfmotorische patronen wordt progressief de vorming van letters geanalyseerd met uw kind. Deze patronen ordenen op het blad: naar een gericht punt op het blad, of tussen 2 of 4 schrijflijnen … uw kind zal succes ervaren. Vanuit deze beleving kan uw kind met plezier een vlot en vloeiend handschrift aanleren .

 

 

TYP 10 bij schrijfmotorische moeilijkheden:

 

Vanaf 8-jarige leeftijd kan het ruimtelijk inzicht van een kind voldoende ontwikkeld zijn om bimanueel een toetsenbord  blind te gebruiken. Vele aspecten van de psychomotoriek worden hier echter aangesproken. Een korte pre-test is daarom aangewezen wanneer we de psychomotoriek van uw kind nog niet kennen.

 

Leren typen wordt vaak als compensatie voor een zwakke schrijfmotoriek aanbevolen.

(Het kan echter nooit het handschrift volledig vervangen. Bij zwakke schrijfmotoriek moet blijvend gestreefd worden naar optimalisatie van het handschrift).

Individuele TYP 10 lessen zijn aanbevolen bij kinderen met dyspraxie of ernstige fijnmotorische moeilijkheden.

Kineteam geeft aan maximaal 2 kinderen gelijktijdig les en individueel wanneer het kind grote moeilijkheden vertoont. Gemiddeld zijn er 10 lessen nodig om blind te leren typen.

 

Online TYP 10 wordt aangeboden:

 • hierbij worden eerst 6 individuele lessen gegeven,

 • daarna geven we een opvolging van 1 jaar oefenen online.

 
 
 
 
 
 
1/11